Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Projektovanie/Montáž pre premyselné stavby

SSpoločnosť ECOKLIMA poskytuje viac ako 6 rokov služby pre našich zákazníkov zamerané aj na priemyselné chladenie a vzduchotechniku. Projektujeme, testujeme, inštalujeme a uvádzame do prevádzky zariadenia popredných svetových výrobcov a pravidelným servisom zabezpečujeme bezproblémový chod a dlhú životnosť zariadení našich zákazníkov.

Pomôžeme Vám znížiť prevádzkové náklady, zlepšiť kvalitu výrobného procesu a zlepšiť celkovú výkonnosť vášho výrobného závodu, ako pri výstavbe nových prevádzok tak i pri rekonštrukcii a modernizácii existujúcich zariadení.

Vaši zamestnanci podajú lepší výkon a budú sa cítiť príjemnejšie keď im vo výrobnej hale alebo sklade vytvoríte príjemnú klímu prostredia. Pri niektorých výrobných procesoch vznikajú rôzne nebezpečné výpary, ktoré potrebujeme odviesť mimo zónu zamestnancov, aby takýto vzduch nevdychovali. Riešenie takejto problematiky je jednoduché a to vybudovaním vzduchotechniky pre prívod čerstvého a odvod znehodnoteného vzduchu.

Zabezpečuje komplexné služby v oblasti montáži a servisu chladiacich zariadení. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis, zabezpečenie bežnej údržby, servis a rekonštrukcie chladiacich systémov.
Chladiace zariadenia všetkých typov vyžadujú špecializovaný a adekvátny servis. Znečistenie, opotrebenie alebo nedostatočné intervaly údržby spôsobujú zníženie chladiaceho výkonu, a môžu viesť k poškodeniu chladiacich zariadení a nechcenému prerušeniu výrobného procesu.

Prínosy profesionálneho servisu a modernizácie chladiacich zariadení:

• bezproblémové fungovanie zariadenia
• predĺženie životnosti
• energetická úspora (voda, elektrina)
• zaistenie bezpečnej prevádzky zariadenia
• skvalitnenie pracovného prostredia
• zlepšenie kvality vzduchu
• prispôsobenie sa meniacim sa požiadavkám v oblasti legislatívy, ekológia

+
ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZIEK
+
BUDOV MÁME V SPRÁVE
+
PROFESIONALITA
+
ROKOV NA TRHU

Cenová ponuka a obhliadka zdarma