Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

1. Dezinfekcia vzduchu a povrchov

T

Technológia preventívnej dezinfekcie vzduchu a povrchov je založená na aplikovaní zatomizovaného biocídneho oleja do interiéru, a to pomocou difuzérov. Do vnútornej nádoby difuzéra sa naleje špeciálny biocídny olej značky New Aroma a následne sa na difuzéry nastavia požadované intervaly a intenzita. Nevyžaduje si žiadnu údržbu navyše, ani čas a ani personál, ktorý by dezinfiekciu musel vykonávať. Všetko robí zabudovaný ovládací panel, ktorý pracuje na základe zadaných intervalov a intenzity. Tie je možné kedykoľvek zmeniť.

Po tom, čo sa zatomizovaný biocídny olej začne šíriť do vnútorného priestoru, eliminuje vírusy a baktérie priamo vo vzduchu. Čím menej patogénov sa v miestnosti nachádza, tým je riziko šírenia nákazy nižšie.

Postup spustenia takejto dezinfekcie je veľmi jednoduchý a vhodný do akéhokoľvek typu prevádzky. Prípravky sú zdravotne nezávadné a preto je možné, dokonca ideálne, aby prístroj pracoval v čase, kedy sa v prevádzke nachádzajú ľudia. Objem biocídneho oleja vydrží v priemere dva až šesť mesiacov, závisí od typu difuzéra a zvolenej intenzity.

“Aroma olej s dezinfekciou, ktorý funguje priestorovo. Po tom, čo sa zatomizovaný biocídny olej začne šíriť do vnútorného priestoru, eleminuje vírusvy a baktérie priamo vo vzduchu”
– Jana Šefrániková – NEW AROMA

2. Zníženie množstva patogénov vo vzduchu až o 40%

Technológia dezinfikovania vzduchu pomocou difuzérov a biocídnych olejov, je nová a inovatívna. Preto sme sa na trhu zo začiatku stretávali s nedôverou, nakoľko dezinfikovanie nie je voľným okom viditeľné. Na preukázanie biocídnej účinnosti bolo potrebné vykonať nemalé množstvo testovaní, ako v laboratóriách, tak aj v teréne. Po úspešných testovaniach a výsledkoch v laboratóriách, sme preniesli testovanie do terénu. Vykonávali sme ho buď spádovou metódou, kedy sme porovnávali hodnoty patógénov na petriho miskách alebo metódou aeroskopie, kedy špeciálny prístroj aeroskop nasával z miestností mikroorganizmy, ktoré následne vyhodnocoval z vnútorného média. Výsledky nás príjemne prekvapili, nakoľko namerali znížené množstvo patogénov až o 40%. Opakované testovania tieto hodnoty potvrdili.

“Inovatívna technológia dezinfikovania vzduchu, laboratórne testované, certifikovaná kvalita”
– Jana Šefrániková – NEW AROMA

aeroskopia - Test dezinfekcie vzduchu | Nitra

biocídna účinnosť | celá EU

klinická štúdia dezinfekčnej účinnosti | hradec králové

nanodes - protokol virocídnej účinnosti

puredes - protokol virocídnej účinnosti

baktericídny účinok | RÚvz Trnava

3. Vôňa, ktorá dezinfikuje.

Slovenský výrobca aroma olejov

Bez alkoholu, bez vody, iba 100% oleja, bez alergénov, zdravotne nezávadné, olej nedráždi dýchacie cesty, vhodné aj pre alergikov a deti.

Vlastný vývoj a výskum

Inšpirujeme sa svetovými parfémami a v spolupráci s tímom chemikov vyvíjame a vyrábame svieže, ľahké i odvážne kombinácie vôní.

Oleje s certifikovaným dezinfekčným prvkom

Narúšajú integritu patogénov ako sú baktérie, plesne a vírusy, ideálna prevencia vhodná na denné i nočné používanie, zdravotne nezávadné v prítomnosti ľudí.

4. NEW AROMA v médiach.

Vyber si svoj produkt NEW AROMA